תקנון

תקנון ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים

אתר ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים הינו אתר אינטרנט המספק מידע על הת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים , וכן מאפשר רכישת חלקי חילוף לתנורים וכן חלפים לכל מוצרי החשמל הביתיים ואביזרים נילווים (להלן: “האתר”). . כל הרוכש ו/או המעונין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: “הרוכש”), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים,להלן: (“ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים“) זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי “סימן מסחרי”), רשומים כזכות יוצרים של ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים. ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. חיוב הכרטיס יתבצע בחנויות הסניף. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט באזור באר שבע בלבד .

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חלק החילוף, מוצר, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית, נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.

ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה לבית העסק ולהציגה בסניף הרלוונטי. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי.

מדיניות החזרת מוצרים

ניתן לבטל כל עסקה תוך 14 יום מיום ההזמנה, כל עוד ההזמנה לא נשלחה ללקוח. במידה והזמנה נשלחה ללקוח יחוייב הלקוח בדמי הובלה בסך 40 ₪ בלבד וזאת בתנאי שלא אסף את ההזמנה. לקוח שאסף את המוצר ויבקש לבטל העסקה יחוייב בדמי ההובלה המצויינים לעי”ל ויידרש לשלוח את את החבילה לכתובת החברה על חשבונו במידה ומדובר בחלק פלסטי בלבד. כל בקשה להחזרת/החלפת/חלק מכאני/חשמלי שנאסף ע”י הלקוח בין אם במשלוח ובין אם באחד הסניפים תחוייב בעלות בדיקת מעבדה של החלק אשר תבטיח את תקינותו המלאה בסך 99 שקלים חדשים כולל מע”מ בנוסף לעלות המשלוח וההחזרה שבה יישא הלקוח. בנוסף רשאית החברה לפצות את הלקוח בזיכוי במקום השבת כספו בחזרה וזאת בהתאם לחוק החזרת מוצרים הכפוף לחוק הגנת הצרכן.

במקרים הבאים לא יתקבל ביטול ולא יוחזר כסף ללקוח:

חלק חשמלי לא ניתן להחזרה או זיכוי.

הלקוח החליט לבטל העסקה לאחר 14 ימים מיום ההזמנה.
הלקוח ביקש לבטל העסקה בטווח 14 יום העומדים לרשותו אולם המוצר/הטובין אינו במצבו כפי שיצא מחברתנו(שבור, סדוק, שרוט או שנעשה בו כל שימוש).
מוצר שבא במגע עם מים, הלקוח לא יוכל להזדכות או לקבל את כספו בחזרה .

החזרת המוצר הינה באחריות הלקוח ותתבצע עד 14 יום מתאריך קבלתו. יש להחזיר את המוצר במצב תקין, ללא שריטות/פגמים ובאריזתו המקורית.
הלקוח יבצע את ההזמנה על אחריותו ואין אחריות על החלקים שנרכשו באתר.
מדיניות ביטול הזמנות

תנאים והגבלות

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים .
במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.
באתר יימצא מידע מטעם ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

קישורים

האתר מכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט להלן:( “האתר המקושר.”)

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר https://www.brands-clothing.com/ באתרים אחרים יש לפנות אל ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים לצורך קבלת אישור.

הגבלת אחריות

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.
ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
בכל שלב ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.
הגבלת אחריות למוצרים

אחריות המוצרים תהיה בהתאם לסוג החלק ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. על חלק חילוף לא תהיה אחריות כמו גם על חלק מכאני. אחריות על מוצרים מסויימים תהיה בהתאם לשיקולי ונהלי החברה אשר על הלקוח לקבלם בצורה מלאה לשם ביצוע העסקה.

אספקת מוצרים

1.ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים תדאג לאספקת המוצר לסניף הדואר הקרוב או באמצאות דואר שליחים לכתובת שסופקה או לכתובת בית הלקוח עד 14 ימי עסקים, לא כולל ימי ו’, שבתות וחגים.

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים תפעל לספק המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר, וזאת בכפוף לתשלום מלא.
ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעי”ל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות לייצור ו/או הובלת מוצרים במשק.

ג. כל סיבה אשר אינה בשליטת החברה לרבות אובדן החלקים ע”י דואר ישראל / עיקוב ימי.

דמי משלוח והתקנה

דמי המשלוח לחבילה הינם 45 שקלים כולל מע”מ, מוגבל ל25 קילו בחבילה. כל חריגה ממשקל זה יחוייב הלקוח בהפרש בהתאם לשיקולי החברה. ניתן לבצע איסוף עצמי ( במידה וזמינות החלק במלאי ) ללא תוספת תשלום.
באיזורים המוגבלים לגישה מסיבה בטחונית תהיה רשאית ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים לספק את המוצר ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום ואישור הלקוח.
מיסים

כל המוצרים המוצגים באתר כוללים תוספת מע”מ בשיעור 17%.

שינויים באתר

ת.ש.ע מהיבואן לצרכן חלפים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.
טלפון ליצירת קשר ( מחסנאי ) 0542582072